Kỹ Năng Xin Việc Qua Điện Thoại

Phỏng vấn qua điện thoại không còn lạ lẫm với nhiều công ty hiện nay, nhất là khi nhà tuyển dụng không có thời gian hoặc tuyển các vị trí ở cửa hàng, công ty nhỏ.

Nếu có thông báo mời chung hẹn gặp gỡ qua điện thoại hoặc một người nào khác giới thiệu bạn liên hệ với nhà tuyển dụng thì bạn hãy cứ gọi, nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Hãy chắc rằng sau cuộc điện thoại, bạn có được điều gì đó để tiếp tục theo đuổi như địa điểm và thời gian phỏng vấn chẳng hạn.

Nếu bạn là người chủ động liên lạc và không được ai giới thiệu, lúc ấy, tình huống hơi khác và bạn chỉ nên dùng điện thoại nếu bạn cảm thấy tự tin khi trò chuyện qua điện thoại và cảm thấy thoải mái với cách tiếp cận này; nhưng rất nhiều người không cảm thấy như vậy và họ thích gừi thư liên hệ hơn là gọi điện.

Lời khuyên khi nói chuyện với nhà tuyển dụng qua điện thoại

• Nên biết tên người bạn đang trò chuyện, và nếu có thể thì nên tìm hiểu về cả chức vụ, cấp bậc của họ trong công ty.

• Tìm hiểu kỹ về tổ chức và ngành nghề của công ty trước khi gọi điện thoại, tránh để đến lúc nhà tuyển dụng hỏi và bạn không biết trả lời.

• Biết càng nhiều càng tốt về các quảng cáo tuyển dụng hoặc vị trí có khả năng cần tuyển.

• Ngay lập tức nêu yêu cầu tổng quát của bạn và chỉ trình bày chi tiết khi được yêu cầu; Nên nhớ rằng nhà tuyển dụng hầu như không biết về bạn là ai hay bạn muốn gì, và trước hết, họ cần hiểu đôi chút biết về bạn để có thể trao đổi với bạn.