Latest Posts

Các đồng hồ PC hiện đại

Một máy tính hiện đại có ít nhất hai tinh thể trên bo mạch chủ; Một được dùng để điều khiển tốc độ và mạch của bo mạch chủ, miếng…

Cấu hình thiết bị ngoại vi nâng cao

Bảng chọn cấu hình thiết bị ngoại vi dùng để cấu hình các thiết bị được dựng sẵn vào bo mạch chủ như là các cống serial, parallel, audio và…

Các hệ thống White-Box

Nhiều nhà sản xuất hệ thống hàng đầu làm thiết kế và chế tạo những bo mạch chủ riêng, đặc biệt cho những hệ thống cao cấp của họ. Theo…

Ép xung card đồ họa

Mỗi card đồ họa đều sẽ có bộ xử lý và RAM riêng, do đó bạn có thể tăng tốc cho từng phần bằng cách sử dụng phần mềm chuyên…