Mười cách tự động thực thi file

Tất cả các loại virus, trojan và những trình hack đều có thể tự động thực thi bất cứ khi nào máy của bạn khởi động. Những file hay folder…

Tán gẫu với bạn bè trên trực tuyến

Việc trao đổi thông tin giữa con người với con người là điều quan trọng trong xã hội. Ngoài các thiết bị trao đổi thông tin như điện thoại, trao…

Các thành phần quan trọng trong Windows

Windows không chỉ có một nền màn hình đẹp và một số trình tiện ích cấu hình. Windows còn có nhiều chương trình phụ và các công cụ hệ thống…