Kỹ Năng Xin Việc Qua Điện Thoại

Phỏng vấn qua điện thoại không còn lạ lẫm với nhiều công ty hiện nay, nhất là khi nhà tuyển dụng không có thời gian hoặc tuyển các vị trí…