Latest Posts

Môi trường AFC của platter máy tính

Sự tiến bộ mới nhất trong môi trường ổ đĩa được gọi là môi trường được kết hợp chống sắt từ (AFC: antiferromagnetically coupled) và được thiết kế để cho…

Những hiểu biết cần thiết về IDE

Giao diện được sử dụng để nối kết ổ cứng và ổ đĩa quang vào một PC hiện đại được gọi là IDE (Integrated Drive Electronics); tuy nhiên, tôi luôn…

Khái niệm Scarlet Book (SA-CD) và DualDisc

Scarlet Book xác định tiêu chuẩn chính thức cho đĩa và ổ đĩa Super Audio CD. Nó là sản phẩm hợp tác giữa Philips Electronics và Sony năm 1999. Scarlet…

Tìm hiểu công nghệ quang học

Có hai loại lưu trữ ổ đĩa cơ bản cho máy tính mà bạn cần biết: Đó là từ (magngtic) và quang (optical). Khái niệm lưu trữ từ và quang…

DRAM chế độ lật trang nhanh và EDO RAM

DRAM chuẩn được truy cập thông qua bước kỹ thuật được gọi là trang. Truy cập bộ nhớ thông thường đòi hỏi phải chọn địa chỉ hàng và cột, điều…

Có nên mua laptop Acer không?

Acer Inc là một công ty đa quốc gia sản xuất đồ điện tử, có trụ sở chính tại Đài Loan, có các dòng sản phẩm chính là máy tính…

Các đồng hồ PC hiện đại

Một máy tính hiện đại có ít nhất hai tinh thể trên bo mạch chủ; Một được dùng để điều khiển tốc độ và mạch của bo mạch chủ, miếng…